Priser & betalning
Alla priser inkluderar den nu gällande momsen, med reservation för ändring av skatter eller liknande oförutsedda händelser. Vi reserverar oss för eventuellt felaktigt angivna priser. Priserna kan ändras utan föregående varning. Du meddelas då och har rätt att häva köpet, om du inte accepterar det nya priset.
Frakt och eventuell postförskottsavgift tillkommer på varje order. Normal leveranstid ca 7-14 dagar. Vid leveransförsening äger du som kund rätt att häva köpet. Tag kontakt med vår kundtjänst, 0320-62200 eller info@ekoshopen.com

Ej uthämtad vara

Ej uthämtad vara debiteras med 350 kr för returfrakt och hanteringskostnader.

Felaktig/skadad vara
Vi står för risken under transport till Dig. Skulle en skada ha uppstått när Du får paketet, anmäl detta genast till postkontoret/utlämningsstället eller till oss. Upptäcker Du skadan först då Du öppnat paketet, anmäl till oss, gärna på baksidan av fakturan. Lämna då gärna Ditt telefonnummer. Vi står även för risken vid transport från Dig, om det är fel på varan.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning. Vill du utöva ångerrätten ska du till (((EKO)))shopen, Äskekärr såg, 51995 Tostared, info@ekoshopen.com, 0320-62200, skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post,
fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den. Mallen kan också  laddas ned från Konsumentverket via den här länken: http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/regler/2angerblankett.html. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Verkan av utövad ångerrätt Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Kontakta oss INNAN du sänder någon vara! Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Du är dock eventuellt ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Bytesrätt

Om varan returneras pga att den är felaktig återbetalar vi returfrakten samt frakt och postförskotts-/efterkravsavgift då vi fått tillbaka varorna. Återbetalning vid utnyttjande av retur- och ångerrätt sker inom 30 dagar.

Slut i lager
Om vi inte kan leverera en vara inom 30 dagar får DU ett e-mail med olika möjligheter att ta ställning till, inklusive att avstå från hela eller del av beställningen.

Lägsta-Pris-Garanti
Om Du finner någon vara Du köpt hos oss till ett lägre ordinarie pris på postorder så får Du mellanskillnaden tillbaka. Sänd bara in ”presentationen – annonsen”. Garantin gäller i 30 dagar från inköpsdatum. Du kan även få dubbla mellanskillnaden tillbaka om Du väljer presentkort istället för kontanter. Presentkortet är giltigt i 90 dagar från det Du får det.

Reklamation
Om det är fel på varan skall Du reklamera detta snarast. I övrigt gäller bestämmelserna i Konsumentköplagen. Skicka varan i retur och Du får pengar tillbaks eller om Du önskar, en ny felfri vara och returfrakten. Sänd även med originalfakturan-returnotan och ange orsaken till returen. Tvist rörande reklamation kan hänskjutas till Allmänna Reklamationsnämnden. Kontakta oss ALLTID innan du återsänder någon vara!

Beställning
Du gör ett tryggt köp oavsett om du beställer via vår webshop, skickar eller ringer in Din beställning.

Förutom dessa villkor gäller Svensk köplag.

Ekoshopen
Äskekärrs såg

51995 TOSTARED

Tel: 0320-622 00
info@ekoshopen.com

Varor ur vår katalog levereras normalt enbart till adresser i Sverige.

Löser Du inte ut Ditt paket kommer vi att debitera Dig en avgift på 250:- för fraktkostnader, postförskottsavgift samt hanteringskostnader.