Vi är ett par erfarna personer med intresse av natur, miljö , hälsa samt hur man ekonomiskt kan samarbeta om detta.

EKOkalle har lantmästarexamen

Pentti Har varit aktiv i Fältbiologerna och studerat till civilingenjör på Chalmers inom väg- och vatten.

Vår målsättning är att dela med oss av våra erfarenheter och skapa bra inköpsmöjligheter för gemensam hälsa.