Body Prime förbereder effektivt din kropp för alla typer av hälsokurer. Med sina höga magnesiumhalter bidrar den till normal energiomsättning och en värdefull elektrolytbalans. Med dessa faktorer har du en perfekt grund för att påbörja ditt nästa hälsoprogram. Body Prime är en effektiv sammansättning med gradvis tilltagande effekt. Äppelpektin och katrinplommonpulver utgör tillsammans den större delen av innehållet i en dos. Det här är med andra ord en mild sammansättning av välbekanta fruktkällor.

FÖRDELAR

  • Bidrar till en hälsosam elektrolytbalans
  • Bidrar till naturlig energiomsättning
  • Bidrar till god muskelfunktion, också för hjärtmuskeln
  • Bidrar till normal muskelkontraktion, också normala hjärtslag
  • Kan minska trötthet

 

HUVUDINGREDIENSER

Magnesium

Body Prime innehåller 400 mg av den kraftfulla och livsviktiga makromineralen magnesium. För att effektivt preparera din kropp för ett program med hälsosamma vanor har magnesiumoxid visat sig ha en förberedande effekt på framkallande av tarmmotilitet när det använts i kliniska miljöer. Samtidigt är magnesium en oumbärlig mineral för att bibehålla en hälsosam elektrolytbalans och är ett viktigt mikronäringsämne för att minska trötthet. Dessutom har magnesium visat sig ha en positiv effekt på hjärt- kärlsystemet.

Äppel- och katrineplommonblandning

Katrinplommonpulver och äppelpektin samverkar för att ge alla hälsokurer en riktig kickstart. Tillsammans med magnesiumoxid har dessa välbekanta fruktkällor rekommenderats för användning i kliniska miljöer för att framkalla tarmmotilitet, vilket leder till en mängd olika hälsofördelar. Dessa ingredienser är icke-GMO och har godkänts för daglig användning.

INSTRUKTIONER

Ta 2 kapslar en gång om dagen. Intag av mer än den rekommenderade dosen kan orsaka en laxerande effekt.

 

VANLIGA FRÅGOR

Hur köper jag BodyPrime?

Synergys produkter köper du direkt från Synergy Worldwide. Då gör du så här.

Du kan också köpa i vår butik (Ring 0320-622 00).

Hur många Body Prime-doser innehåller en ask?

Varje Body Primeburk innehåller 90 kapslar. Om man tar den rekommenderade dosen på två kapslar om dagen bör en burk räcka i 45 dagar.

Hur kan jag göra Body Prime till en del av min dagliga rutin?

Body Prime har rekommenderats för daglig användning med en dos på 2 kapslar per dag. Denna dos kan tas när som helst på dagen. Den är en effektiv sammansättning med gradvis tilltagande effekt. Body Prime är så mild att den inte bör vara något hinder för regelbunden aktivitet. Body Prime kräver inget fastande och är inte något substitut för en hälsosam och varierad kost. Synergy uppmuntrar dig att kombinera den rekommenderade dosen av Body Prime med att äta naäringsrika maåltider varje dag för bästa möjliga resultat.

Har fördelarna med Body Prime vetenskapligt bevisats?

Ja, Body Prime och dess ingredienser har inkluderats i ett antal studier, inklusive de som utförts vid Hughes Center for Research and Innovation. Där undersökte man säkerhet och effektivitet för upptrappande doser av Body Prime vad gällde bibehållande av en regelbunden hälsosam tarmfunktion, för att komma fram till rekommenderade doseringsparametrar. Studier som visar att magnesium har en positiv effekt på hjärt-kärlsystemet1, är bra för att bibehålla en hälsosam elektrolytbalans2 och minskar trötthet3, omnämns i följande publikationer:

  1. Kupetsky-Rincon, E. a. & Uitto, J. Magnesium: Novel applications incardiovascular disease – A review of the literature. Ann. Nutr. Metab. 61,102–110 (2012).
  2. EFSA. Scienti c Opinion on the substantiation of health claims related to magnesium and electrolyte balance ( ID 238 ), energy-yielding metabolism ( ID 240 , 247 , 248 ), neurotransmission and muscle contraction including heart muscle ( ID 241 , 242 ), cell di. EFSA J. 7(9), 1–20 (2009).
  3. EFSA. Scienti c Opinion on the substantiation of health claims related to magnesium and ‘hormonal health’ ( ID 243 ), reduction of tiredness and fatigue ( ID 244 ), contribution to normal psychological functions ( ID 245 , 246 ), maintenance of normal blood. EFSA 8, 1807 (2010).